Våbenkursus

 

Obligatorisk Våbenkursus

 

Bevis for deltagelse i obligatorisk Våbenkursus er inkluderet i alle vore kurser.

 

For at få et jagttegn skal du have bestået jagtprøven, og det er en forudsætning for at gå op til jagtprøven, at du har deltaget i et våbenkursus.

 

Når du har gennemført et våbenkursus, sørger våbenkursuslæreren for, at det bliver registreret i den elektroniske jagtportal "Mit jagttegn". Registreringen giver dig adgang til at deltage i jagtprøven i to på hinanden følgende jagtprøveperioder.

 

Du kan ikke aflægge jagtprøven, hvis ikke din gennemførelse af det obligatoriske våbenkursus er registreret i "Mit jagttegn".

 

Registreringen skal være sket senest kl. 12 dagen inden jagtprøven afholdes.

 

Våbenkursets indhold:

 

Våbenkurset er opdelt i en teoretisk del og en praktisk del. På den teoretiske del undervises der blandt andet i forsigtighedsregler og jagtetiske regler, mens der på den praktiske del undervises i våbenbetjening, skydeteknik og afstandsbedømmelse, på dertil indrettede faciliteter. Efter endt kursus skal alle elever have gennemgået følgende i deres undervisning:

 

Forsigtighedsregler:

 

Alle elever skal undervises i forsigtighedsregler i forbindelse med jagt og håndtering af jagtvåben, herunder de dele af de jagtetiske regler, der omhandler brugen af jagtvåben.

 

Våbenbetjening:

 

Der skal undervises i våbenbetjening ved brug af et dobbeltløbet haglgevær. Undervisningen skal også omfatte våbenbetjening ved færdsel i terræn.

 

Skydeteknik:

 

Undervisningen i skydeteknik skal bibringe eleverne en forståelse af de elementære forhold, der er afgørende for at kunne ramme med et haglgevær. Hver elev skal skyde til minimum 50 lerduer i forskellige retninger. Eleverne skal i den forbindelse benytte høreværn.

 

Demonstration af haglskud på forskellige afstande, herunder prøveskydning

Den praktiske undervisning i våbenbetjening, skydeteknik og demonstration af haglskud skal foregå på en godkendt skydebane. Det er våbenkursuslærerens ansvar, at de nødvendige forsikringer til dækning af ulykker, som måtte opstå under våbenkurset som følge af lærerens fejl eller forsømmelser, er tegnet.

 

Afstandsbedømmelse til vildtfigurer:

 

Undervisningen i afstandsbedømmelse skal omfatte bedømmelse af, om skudafstandene er forsvarlige til følgende vildtarter: Råvildt, ræv, hare, grågås, fasan og gråand.

 

SE VIDEO MED HAGLGEVÆR

 

 

© Jægerskolen.dk 2019