Jagtprøven

For at aflægge jagtprøve kræves det bl.a., at du er mindst 15 år og har deltaget i et obligatorisk jagttegnskursus. Undervisning på det obligatoriske jagttegnskursus kan kun foretages af en jagttegnskursuslærer, som er godkendt af Naturstyrelsen, hvilket vi naturligvis er på jægerskolen.dk.


At være jæger er en livslang læring, idet naturen er dynamisk, og hver eneste situation på jagt er forskellig. Derfor bliver du aldrig færdigudlært som jæger, og du bør benytte enhver chance for at lære nyt – og blive en bedre jæger.


Selve jagtprøven består af to dele: Den skriftlige prøve og den praktiske prøve. Begge dele skal bestås, før du får dit jagttegn.

Hele prøven vare ca. 2-3 timer, du skal starte med den skriftlig prøve, og hvis du består denne, kommer du videre til praktisk prøve, som foregår i forlængelse af den skriftlige prøve.

Dumper du den skriftlige prøve, er det  helt forfra i næste prøveperiode, og hvis du dumper den praktiske prøve, får du en chance til i samme prøveperiode, efter du har betalt nyt prøvegebyr, dumper du også her, er det helt forfra i næste prøveperiode.


Den skriftlige prøve


Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, som besvares ved afkrydsning. Du må bruge 30 minutter til besvarelsen, og for at bestå skal der være mindst 36 rigtige svar.


Spørgsmålene tager udgangspunkt i disse emner:

•artsbestemmelse

•vildtbiologi

•vildtforvaltning

•jagtvåben og ammunition

•lovgivning

•grundlæggende sammenhæng mellem jagt og vildtforvaltning

•håndtering af nedlagt vildt

•lildtsygedomme

•jagtetik og jagtetikette

•jagtteknik og jagtledelse

•sikkerhed på jagt

•skydning med haglgevær.


Den skriftlige prøve minder om en skriftlig eksamen. Du må ikke yde/modtage hjælp, og der må ikke anvendes hjælpemidler til prøven. Det er muligt at få læst prøven op, til personer der har svært ved dansk, og læsevanskligheder.


Besvarelserne rettes umiddelbart efter prøven, og de, der har bestået, går direkte videre til den praktiske jagtprøve, som derfor afholdes direkte i forlængelse af den skriftlige prøve.


Den praktiske prøve


Den praktiske jagtprøve aflægges individuelt og skal sikre, at aspiranten har en sikker våbenhåndtering ved færdsel i terræn og ved skudafgivelse, samt at aspiranten er i stand til at foretage en hurtigt og korrekt afstandsbedømmelse til seks forskellige silhuetfigurer af forskellige vildtarter.


Den prøvesagkyndige går en fastlagt rute med aspiranten, og undervejs skal der forceres to mindre forhindringer. Under hele gåturen skal våbenet håndteres korrekt, hvilket bl.a. betyder, at man ikke må holde våbenet i ro i eller omkring det vandrette plan.


Undervejs på gåturen møder du de seks silhuetfigurer, og for at bestå afstandsbedømmelsen, skal man du rigtigt på mindst fem figurer. Ved hver figur skal svaret være afgivet inden 5 sekunder.


Den praktiske prøve afsluttes med skud til fire lerduer (bagduer), og her er der intet krav om, at duerne skal rammes. Skydningen har kun til formål at kontrollere sikker våbenbetjening ved skydning. Den praktiske prøve stoppes øjeblikkeligt, hvis aspiranten dumper.


Se video om praktisk jagtprøve.Støt vores sponsor, de støtter os...


CVR 25224523 © Jægerskolen.dk 2021